Support
หจก.ไทยสงวนรุ่งเรืองพาณิชย์
02-5277541-2, 081-9185756 FAX 02-5277543
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

หจก.ไทยสงวนรุ่งเรืองพาณิชย์

ขั้นตอนการสั่งซื้อ   อย่าเพิ่งโอนเงิน จนกว่าจะได้รับใบเสนอราคาจากทางร้าน

1. ลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์

2. ทางร้านจัดทำใบเสนอราคา ส่งให้ลูกค้าทางอีเมล์หรือแฟกซ์ เพื่อยืนยันราคาและสต๊อกสินค้า

3. กรณีสินค้ามีสต๊อกพร้อมจัดส่ง

3.1 ลูกค้าชำระเงิน 100% ก่อนวันจัดส่ง 2 วันทำการ

3.2 ช่วงเย็นก่อนวันจัดส่ง 1 วัน ทางร้านจะโทรคอนเฟิร์มเวลาจัดส่ง

4. กรณีสินค้าต้องสั่งผลิต

4.1 ลูกค้าชำระมัดจำ 50% เพื่อสั่งผลิตสินค้า  และทางร้านจะออกเอกสารรับเงินมัดจำให้ลูกค้าไว้เป็นหลักฐาน

4.2 เมื่อสินค้าผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ลูกค้าต้องชำระยอดเงินคงค้างก่อนวันจัดส่ง 2 วันทำการ

4.3 ช่วงเย็นก่อนวันจัดส่ง 1 วัน ทางร้านจะโทรคอนเฟิร์มเวลาจัดส่ง

 

หมายเหตุ :

 

 - กรณีชำระด้วยเช็ค  ทางร้านจะสั่งผลิตหรือจัดส่งสินค้าเมื่อเช็คเครียริ่งแล้วเท่านั้น

 - ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน (ถ้ามี)

 - ทุกครั้งที่มีการโอนชำระเงินค่าสินค้า  รบกวนลูกค้าส่งหลักฐานการโอนมาที่ 02-5277543 หรือ aunbangpo@gmail.com 

 - การจัดส่งสินค้าไปต่างจังหวัด  จัดส่งผ่านขนส่งเอกชนเท่านั้น  (Kerry ไม่รับสินค้าประเภทบานประตู เนื่องจากมีขนาดใหญ่เกินไป)