Support
หจก.ไทยสงวนรุ่งเรืองพาณิชย์
02-5277541-2, 081-9185756 FAX 02-5277543
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

เมื่อประตูปิดยาก ต้องทำอย่างไร

วันที่: 12-11-2017

   ประตูของแต่ละบ้าน  เมื่อใช้งานไปได้ระยะหนึ่ง เช่น เข้าฤดูฝนประตูจะปิดยาก หรือปิดไม่เข้า หรือฝืด  ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนมากจะทำให้ผู้ใช้คิดว่า  ประตูที่ซื้อมานั้น ไม่ได้มาตรฐาน  ในความเป็นจริงแล้วต้องหาสาเหตูที่ทำให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นจริง  ไม่ใช่แก้ปัญหาที่ปลายเหตูโดยการปรับแต่งประตู  จากที่ได้สอบถามจากช่างผู้ชำนาญการ  สาเหตุหลักมีดังนี้ 

   

      - ใช้วงกบที่ไม่ได้มาตรฐาน  คือ  วงกบบางประเภทจะมีการบิด  โก่ง  งอ  ได้  ตอนที่ซื้อวงกบส่วนใหญ่ต้องการราคาถูกคุณภาพดี  ซึ่งในความเป็นจริงนั้นไม่มีแน่นอน  แต่ควรเลือกใช้วงกบให้เหมาะสมกับพื้นที่ภายในบ้าน เช่น  ห้องน้ำควรใช้ วงกบUPVC  วงกบไฟเบอร์วู้ด  วงกบไฟเบอร์กลาส  เป็นต้น  และไม่ควรใช้  วงกบไม้ที่ไม่ใช้ไม้แดง  ในพื้นที่ที่มีความชื้นหรือโดนแดดโดนฝนเป็นประจำ

     

     - การติดตั้งวงกบ  คือ  การติดตั้งวงกบนั้น  ควรติดแบบเปียกเพื่อความแข็งแรงและระดับฉากที่แน่นอน  ซึ่งการติดตั้งเป็นปัญหากับทุกหน่วยงาน  เนื่องจาก ช่างไม่ระมัดระวังในการติดตั้ง เมื่อเทเอ็นและทับหลังแล้ว ตรวจสอบพบว่า  วงกบไม่ได้ฉากหรือที่เรียกว่า  วงกบล้ม  ส่วนใหญ่จะบอกเจ้าของบ้านว่า  วงกบไม่ดี  เป็นต้น  ทางเจ้าของบ้านควรตรวจสอบ คือ เอาฉากวัดไม้มาทาบมุมฉากด้านบนของวงกบทั้งด้านซ้ายและด้านขวา  เพื่อดูว่าได้ฉากจริงหรือไม่  สำหรับการติดตั้งแบบแห้งนั้น  ความแข็งแรงของวงกบจะไม่ดีเท่ากับแบบเป๊ยก  เนื่องจาก แบบแห้งจะยึดด้วยตะปูหรือตะปูเกลียวแล้วใช้แด๊ปเก็บงานระหว่างรอยต่อวงกบกับผนัง 

   

      - การติดตั้งประตู  คือ  กรณีวงกบตั้งได้มาตรฐาน ไม่เกิดปัญหา วงกบล้ม ไม่ได้ฉาก เป็นต้น  การติดตั้งประตูควรปรับประตู ด้านลูกบิดและด้านบนให้ห่างจากวงกบ 4-5มิลลิเมตร ด้านบานพับตามความเหมาะสมเนื่องจาก  บานพับจะมีความไม่เท่ากัน  ด้านล่างปรับตามระดับพื้นแต่ควรจะให้ขอบประตูได้ฉาก อาจจะเอียงเล็กน้อยแต่จะดีสำหรับการใช้งานในอนาคต  กรณีวงกบล้ม หรือ ไม่ได้ฉากนั้น  ถ้าปรับตามวงกบประตูจะเอียง  ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง  ควรปรับประตูให้ตรงและปรับด้านที่เอียงมากที่สุดให้ได้ 5มิลลิเมตร  คือ  มองจากในห้องความสูงวงกบด้านซ้ายสูง 200ซม. ด้านขวาสูง 199.7 ซม. เมื่อปรับประตูควรปรับสูง 199.5 - 199.3 ซม. 

   

      - การเลือกประตู  คือ  การเลือกใช้ประตูที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่นั้นเป็นเรื่องสำคัญมาก  เมื่อเกิดปัญหาแล้ว  ส่วนใหญ่จะต้งอเปลี่ยนประตู (ไม่จำเป็นมีเทคนิคในการแก้ไขในตอนท้ายครับ)  มีหลักในการเลือกดังนี้

     1. ห้องน้ำ  ควรใช้  ประตูPVC  (ใช้กับ วงกบPVC เท่านั้น)  "ประตูUPVC ราคา " ถูก  (ประตูไฟเบอร์กลาส )

     2. ห้องต่างๆภายในบ้าน  ใช้ได้ทุกประเภท  ยกเว้น  ประตูPVC  กรณีใช้ประตูที่มี่ส่วนประกอบของไม้อาจจะ หด  โก่ง บิดตัว ได้

     3. ประตูออกระเบียงและซักล้่าง  ควรใช้  "ประตูUPVC ราคา " ไม่แพง  หรือ  (ประตูไฟเบอร์กลาส) และ  ประตูไม้               กรณี  ประตูไม้  ต้องได้รับการปรึกษาจากผู้ชำนาญการก่อนเลือกใช้เพระ  อาจ บิด  โก่ง  งอ  ได้ในอนาคต

 

****  เทคนิคการแก้ไขประตูเมื่อเกิดปัญหา  ***

     เมื่อเกิดปัญหาประตูใช้งานไม่สะดวก   ควรสำรวจจากวงกบก่อน ถ้าเกิดจากวงกบ  ควรปรึกษาช่างผู้ชำนาญการและแก้ไขวงกบก่อน  การแก้ไขประตูอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุด

ทางเรา ยินดีให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า  วิธีการติดตั้ง  และแก้ปัญหา                            พร้อมชมสินค้าที่สำนักงานขาย ติดต่อ 02-5277541-2